उत्पादन के उपकरण

उपकरण खाता

नं

क्रमांक

नाम

उदात्त नाम

संख्या

इकाई

निर्माता

विभाग

1

160Tå åŠ ›æœº

160T प्रेस मशीन

1

 

ç ”Ÿäº§éƒ¨

2

300T åŠ åŠ ›

300T प्रेस मशीन

3

 

ç ”Ÿäº§éƒ¨

3

४०० टी åŽ åŠ ›

400T प्रेस मशीन

1

 

ç ”Ÿäº§éƒ¨

4

600T åŠ åŠ ›

600T प्रेस मशीन

1

 

ç ”Ÿäº§éƒ¨

5

100T å T ºŠåºŠ

100T प्रेस मशीन

6

 

ç ”Ÿäº§éƒ¨

6

60Tå † ²åºŠ

60T प्रेस मशीन

5

 

ç ”Ÿäº§éƒ¨

7

120å ç "”ç" “ç ‰ ƒ

120 किलोवाट बिजली की भट्टी

2

 

ç ”Ÿäº§éƒ¨

8

160å ‚ç "”ç" ‚ç ‰ ƒ

160 किलोवाट बिजली की भट्टी

2

 

ç ”Ÿäº§éƒ¨

9

२०० ‚ç "”ç" ‚ç ‰ ƒ

200kw बिजली की भट्टी

2

 

ç ”Ÿäº§éƒ¨

10

机å机 液

हाइड्रॉलिक प्रेस

1

 

ç ”Ÿäº§éƒ¨

11

å å ¹³ © ¢

सपाट घाट मशीन

1

 

ç ”Ÿäº§éƒ¨

12

‰ Š åŠ ›èæ • é‰

तन्यता परीक्षण मशीन

1

 

ç ”Ÿäº§éƒ¨

13

å– · ç ‚ç

सैंड ब्लास्टिंग मशीन

2

 

ç ”Ÿäº§éƒ¨

14

è 床

LATHE मशीन

3

 

ç ”Ÿäº§éƒ¨

15

æ¿ € å…… åˆ å å ²æœº……

लेजर काटने की मशीन

1

 

ç ”Ÿäº§éƒ¨

16

折å折

मोड़ने की मशीन

1

 

ç ”Ÿäº§éƒ¨

17

å ç ¯¹ „

बट वेल्डिंग मशीन

2

 

ç ”Ÿäº§éƒ¨

18

æ ¸– ™ æ

ब्लैंकिंग मशीन

2

 

ç ”Ÿäº§éƒ¨

19

'' »'' ''

बेधन यंत्र

10

 

ç ”Ÿäº§éƒ¨

20

¸ ”» ä¸ ¸

दोहन ​​मशीन

10

 

ç ”Ÿäº§éƒ¨